עוזר מנהל במה

נא לשלוח קורות חיים ל:tamaru@isorl.co.il