Zvi palsar_Lisa-Marie Mazzucco.jpg

שוברטיאדה הישראלית - "העלמה והמוות"

רכישת כרטיסים

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים

שעה

תאריך

מיקום

לרכישת כרטיסים - 03-9484840

אמנים

רביעיית כלי קשת: יפורסם.

שני שחקנים

תכנית הקונצרט

אריאל דורפמן – "העלמה והמוות" (קטעים נבחרים מהמחזה)

שוברט – רביעיית כלי קשת ברה מינור "העלמה והמוות"