Zvi palsar_Lisa-Marie Mazzucco.jpg

חגיגת בטהובן

רכישת כרטיסים

לרכישת כרטיסים

חגיגת בטהובן

לרכישת כרטיסים - 03-9484840

אמנים

יעל קרת - פסנתר

מיכל קורמן - צ'לו

גלעד הראל - קלרנית

טל גנור - סופרן

נועם היינץ - בריטון

תכנית הקונצרט

בטהובן - שלישיה לקלרנית, צ'לו ופסנתר אופ. 11

בטהובן - וריאציות לצ'לו ופסנתר על נושא הדואט של פמינה ופפגנו מתוך "חליל הקסם"

מוצרט - הדואט של פמינה ופפגנו מתוך "חליל הקסם"

בטהובן - האריה של מרצלינה מתוך "פידליו"

בטהובן - מבחר שירי עם מהאיים הבריטיים. לסופרן, בריטון, קלרנית, צ'לו ופסנתר