מועד האודיציה:

נא לשלוח קורות חיים למייל:

כינור ראשון מקום שלישי (משנה לנגן ראשי)

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

כינור ראשון ושני טוטי

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

ויולה מקום שני

משרה קבועה, נא להכין את שני ספרי האודיציה המצורפים.

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

צ'לו טוטי

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

בסון ראשון

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

בסון משנה לנגן ראשון

+ קונטרה בסון

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

קרן נמוכה

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל:

קונטרבס מוביל

משרה קבועה

מועד האודיציה:

26/7/2022

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

נא לשלוח קורות חיים למייל: