כינור ראשון מקום שלישי

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

כינור שני מקום שלישי

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

כינור ראשון ושני טוטי

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

ויולה מוביל

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: שלב ראשון   שלב שני

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

צ'לו מקום שני

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

צ'לו טוטי

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il

קונטרבס טוטי

משרה קבועה

מועד האודיציה: 06.12.2021

האודיציה תתקיים בהיכל התרבות ראשון לציון

לרפרטואר האודיציה ותווים: לחץ כאן

נא לשלוח קורות חיים למייל: tamaru@isorl.co.il