הסדרה הסימפונית

הקיסר

הקיסר

06/10/2018

פתיחה

פתיחה

29/10/2018

רומנטיקה במיטבה

רומנטיקה במיטבה

27/11/2018

חגיגה משולשת

חגיגה משולשת

27/01/2019

כרמינה בורנה

כרמינה בורנה

02/03/2019

בעיקר צייקובסקי

בעיקר צייקובסקי

13/04/2019

חוגגים יום הולדת 30

חוגגים יום הולדת 30

15/05/2019

סערה רוסית

סערה רוסית

06/06/2019

החצוצרה תריע

החצוצרה תריע

24/07/2019

לוח אירועים