קאמרי בצהרי שישי

קאמרי שירי עונות

קאמרי שירי עונות

09/11/2018

קאמרי שוברטיאדה

קאמרי שוברטיאדה

01/02/2019

קאמרי משולש רומנטי

קאמרי משולש רומנטי

01/03/2019

קאמרי אנסמבל טרמולו

12/04/2019

קאמרי סונטת קרויצר

קאמרי סונטת קרויצר

24/05/2019

חמישיית הנושפים

חמישיית הנושפים

07/06/2019

לוח אירועים