הנהלה

חברי האסיפה הכללית: דב צור, ראש עירייה | עו"ד יעקב גינדי, יו"ר | איתן דורון, סגן 
שרה לוין | רויטל שרעבי | יוסי שניר | עמירם פליישר | רז קינסטליך | יפעת מאירוביץ' | ברכה צויליך
דלית דורון | רות מקבי | קרן משלניק | מיכאל רייף | נמרוד בן יעקב | יפת מנחם | חיים גליק
גלי ברק
| חנניה גיבשטיין

ועד מנהל: דב צור, ראש עירייה | עו"ד יעקב גינדי, יו"ר | איתן דורון, סגן
שרה לוין | רויטל שרעבי | יוסי שניר | עמירם פליישר | רז קינסטליך | יפעת מאירוביץ' | ברכה צויליך
גלי ברק | נורית בנדורי שם טוב | סורין גנות | יפת מנחם

ועדת ביקורת: דלית דורון | רות מקבי | קרן משלניק | רו"ח עקיבא זינגר | עו"ד אופיר ארגמן, יוע"מש

דן אטינגר, מנהל אמנותי | עופר סלע, מנכ"ל | מיכאל גורפינקל, יועץ אמנותי | מיכל ארקוסין, מנהלת שיווק ומשאבים | בלה פיינהולץ, מתאמת אמנים, קשרי חוץ והפקה | דותן נטל, מנהל פעילות הנגנים | תמר אומנסקי, עוזרת מנכ"ל | יעל חננאל, מנהלת חשבונות | רו"ח מנחם יצחק, חשב | גלעד ישראלי, ספרן | מלכה נוסנבלט, מזכירת התזמורת  ליאל יעקובי, שירות לקוחות | לאון סולובייצ'יק, מנהל במה | אנדריי בונדרב, איש הפקה

מיקי תוסיה-כהן, מנהלת "צליל ראשון" | גל אלתרוביץ', מנהל "צליל תיכון"

לוח אירועים